Husk vår prisgaranti!

Hvis du finner akkurat samme produkt til en lavere ordinær(annonsert) pris på en annen norsk nettside (altså ”.no”) eller i en norsk fysisk butikk, lover vi at du får produktene våre for denne prisen. Firmaet må være registrert i Norge med organisasjonsnummer, og tilbudet må kunne dokumenteres. Prisgarantien gjelder bare hvis produktene hos det andre firmaet finnes på lager, og gjelder ikke hvis produktene er en del av en midlertidig salgskampanje.